• I forbindelse med etablering af vejbelysningsanlæg i Aarhus Kommune skal det nye anlæg registreres i kommunens GIS system. Dette sker ved at indsende GIS-filer ud fra de krav, der stilles i dette dokument.

  GIS-data sendes til Aarhus Kommune på: lys@aarhus.dk. GIS-data skal sendes 14 dage før en overdragelsesforretning.

  Aarhus Kommune kvalitetssikrer de indkomne GIS-data, og når alle data er modtaget korrekt, indtegner Aarhus Kommune projektet i GIS systemet.

  Udgiften til kvalitetssikring af modtagne data afholdes af bygherre.

  Filtype

  • Data skal sendes som ESRI Shapefil.
  • Der skal anvendes koordinatsystemet: EPSG:25832 - ETRS89 / UTM zone 32N
  • Kildedata tegnsæt skal være UTF8.
  • ESRI Shapefil samt øvrige tilhørende filer (.dbf, .prj, .qix) skal pakkes som en zip fil.
  • Der skal sendes en særskilt zip-fil for henholdsvis lyspunkter, tændskabe og kabler.
  • Data skal have en nøjagtighed på under 0,5 m.
  • Datafelterne for lyspunkter, tændskabe og kabler skal overholdes som beskrevet i bilag.

Attributnavn

Formål

Datatype

Liste

Interval

Enhed

Eksempel

armatur

Armaturtype angiver valgte fabrikat og model for armaturet

Tekst (streng)

 

 

 

Focus - Nyx 330…

belys_kl

Belysningsklasse angiver belysningsklasse

Tekst (streng)

 

 

 

E2

lyskilde

Lyskilde angiver valgte lyskilde

Tekst (streng)

 

 

 

LED…’

farvetemp

Farvetemperatur angiver valgte farvetemperatur

Heltal (integer - 32bit)

 

100

kelvin

4000…

optik

Optik angiver valgte optik

Tekst (streng)

 

 

 

T3…

lumen

Lumenværdi angiver valgte lumenværdi

Heltal (integer - 32bit)

 

50

lumen

2000…

wattage

Wattage angiver systemeffekt med CLO over 15 år

Heltal (integer - 32bit)

 

1

watt

18…

levetid

Levetid angiver forventet brændetid for lyskilde

Heltal (integer - 32bit)

 

100

timer

200.000…

daemp

Dæmpning angiver, om LED-armaturet er dæmpet i nattetimerne 

Tekst (streng)

Ja

 

 

Ja, Nej

styring

Styring angiver, om armaturet kan styres ved hjælp af en node

Tekst (streng)

 

 

 

Nej, SR-Sokkel…

forsyning

Forsyning angiver, om forsyningen er via. kabel eller luftledning

Tekst (streng)

Ja

 

 

Kabel, Luftledning

montering

Montering angiver, hvordan armaturet er monteret. Fx på wire, mast eller på væg

Tekst (streng)

 

 

 

Wire Konisk mast, På væg…

hoejde

Højde angiver mastehøjde fra overfladebelægning til lyskilde

Decimaltal (double)

 

0,5

meter

3,5 (0 = ingen mast, fx væghængt)

fundering

Fundering angiver typen af fundering

Tekst (streng)

Ja

 

 

Nedgravet, Fundament

masterskab

Masterskab angiver, hvilket tændskab, der styrer armaturet vha. amplex/GridtLight.

Tekst (streng)

 

 

 

3.15.12… 

sikring

Nærmeste sikring angiver det tændskab, hvor nærmeste sikringen til armaturet er anbragt.

Tekst (streng)

 

 

 

1.16.16…

gara_hold

Garantiholder angiver, hvem den driftsansvarlige skal kontakte ved brug af garanti

Tekst (streng)

 

 

 

Focus …

 

Hvis der i kolonnelisten står "Ja", skal den nøjagtige tekst i kolonnen "Eksempel" anvendes.               

Kolonner med grå baggrund skal ikke udfyldes.

Attributnavn

Formål

Datatype

Liste

Interval

Enhed

Eksempel

skabstype

Skabstype angiver, om tændskabet er et masterskab eller slaveskab

Tekst (streng)

Ja

 

 

Master, Slave, Samlesløjfe, Brønd, Målerskab

skabsnr

Skabsnummer angiver nummeret på tændskabet

Tekst (streng)

 

 

 

1.10.02…

masterskab

Masterskab angiver, hvilket tændskab der styrer det pågældende tændskab vha. amplex/GridtLight. Er det et masterskab skrives: Er master 

 

 

 

 

3.05.22…

Er master

aftagenr

Aftagenummer angiver aftagenummer. Tallet består af 18 cifre begyndende med ”5713131”

Tekst (streng)

 

1

 

5713131XXXXXXXXXXX

gara_hold

Garantiholder angiver, hvem den driftsansvarlige skal kontakte ved brug af garanti

Tekst (streng)

 

 

 

Focus …

 

Hvis der i kolonnelisten står "Ja", skal den nøjagtige tekst i kolonnen "Eksempel" anvendes.               

Kolonner med grå baggrund skal ikke udfyldes.

Attributnavn

Formål

Datatype

Liste

Interval

Enhed

Eksempel

kabelart

Kabelart angiver, om kablet er ført i jord eller i luft. Hvis der er tale om luftleding, (klasse 1) anvendes betegnelsen ”Luftledning”

Tekst (streng)

 

 

 

Kablet i jord, Luftledning, På loft/væg 

kabeltype

Kabeltype angiver kabeltype

antal ledere x kvadrat

Tekst (streng)

 

 

 

4x6

anlaegdato

Anlægsdato angiver anlægsdato

Dato

 

 

 

yyyy-mm-dd (eks. 21/10-2000 = 2000-10-21)

dybde

Dybde angiver dybde af kabel under færdigt terræn

Decimaltal (double)

 

0,1

m

0,4…

status

Status angiver, om kablet er i drift eller kun projekteret. Hvis kablet ikke er i brug anvendes ”Død”

Tekststreng

Ja

 

 

I drift, Projekteret, Død

 

Hvis der i kolonnelisten står "Ja", skal den nøjagtige tekst i kolonnen "Eksempel" anvendes.               

Kolonner med grå baggrund skal ikke udfyldes.