Aarhus Kommunes betingelser til den sikkerhed som leverandøren skal stille, fremgår af AB systemet. For aftaler indgået før 01.01.2019 vil hhv. AB92, ABT93 og ABR89 være gældende. For aftaler indgået efter 01.01.2019 vil AB18, ABR18, ABT18, AB Forenklet eller ABR Forenklet være gældende.

Standardgarantiblanketten skal altid benyttes.

Du skal kende til vores regler om sociale klausuler for at byde ind på bygge- og anlægsopgaver. Du skal også være opmærksom på, at vi har indgået aftaler med håndværkere i et udbud af håndværkerydelser.

Miljø- og energirigtigt byggeri

Aarhus Kommune har udarbejdet en pjece ”Miljø- og energirigtigt byggeri i Aarhus Kommune", hvor det beskrives hvilke krav der stilles til produkter samt anbefalinger til materialer der kan indgå byggerier i Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune arbejder sammen med Miljøstyrelsen på at finde nye og innovative veje til at forbedre miljøet gennem miljørigtige indkøb.