Se Almindelige Betingelser (AB) med Aarhus Kommunes tilføjelser og kommentarer.
Du kan også finde blanket med standardgaranti gældende for Aarhus Kommune.

Fra 1. januar 2019 er AB18-systemet gældende for nye aftaler for bygge- og anlægsprojekter.

Aarhus Kommunes betingelser til den sikkerhed som leverandøren skal stille, fremgår af AB systemet. For aftaler indgået før 01.01.2019 vil hhv. AB92, ABT93 og ABR89 være gældende. For aftaler indgået efter 01.01.2019 vil AB18, ABR18, ABT18, AB Forenklet eller ABR Forenklet være gældende.

Standardgarantiblanketten skal altid benyttes.

Du skal kende til vores regler om sociale klausuler for at byde ind på bygge- og anlægsopgaver. Du skal også være opmærksom på, at vi har indgået aftaler med håndværkere i et udbud af håndværkerydelser.

Almindelige Betingelser, Standardgaranti og sikkerhedsstillelse