Når man arbejder som leverandør til anlægsprojekter i relation til veje i Aarhus Kommune, bliver der fremover også stillet krav til leverancen af digitale. Disse data er meget vigtige for bl.a. planlægning og udførsel af den fremtidige drift og vedligeholdelse af vejen, cykelstien, buslommen mv.

Hvis man byder ind på en opgave over tærskelværdierne, jævnfør gældende udbudsregler, vil man blive mødt med et krav om at opfylde en række vilkår i en IKT-beskrivelse, som en af forudsætningerne for at dels få at viden opgaven, dels for få afsluttet overleveringsforretningen.

I anlægsafdelingen anvendes en digital platform til bl.a. levering af løbende dokumentation for det udførte arbejde, økonomioverblik og fakturagrundlag, en stor den af den skriftlige kommunikation mv. Da det er et krav at anvende denne digitale platform for alle opgaver der sendes i udbud, sørger Anlægsafdelingen for at minimum 1 medarbejder hos leverandøren grundig oplæres i at anvende systemet.

I Aarhus Kommune er det for byggeprojekter med byggesum over 5 mio. kr. at der obligatorisk følger en række krav til digitale leverancer og hvordan og i hvilken digital kontekst samarbejdet foregår. Informations- og KommunikationsTeknologi samt Bygnings Informations Modellering BIM er det 2 branche begreber denne faglighed og disse krav håndteres.