Hvis du arbejder som leverandør til anlægsprojekter, der relaterer til veje, vil Aarhus Kommune fremover stille krav til leverancen af digitale data. Disse er meget vigtige for bl.a. planlægning og udførsel af den fremtidige drift og vedligeholdelse af vejen, cykelstien, buslommen mv.

Hvis man byder ind på en opgave over tærskelværdierne, jævnfør gældende udbudsregler, vil man blive mødt med et krav om at opfylde en række vilkår i en IKT-beskrivelse, som en af forudsætningerne for at dels få at viden opgaven, dels for få afsluttet overleveringsforretningen.

I anlægsafdelingen anvendes en digital platform til bl.a. levering af løbende dokumentation for det udførte arbejde, økonomioverblik og fakturagrundlag, en stor den af den skriftlige kommunikation mv. Da det er et krav at anvende denne digitale platform for alle opgaver der sendes i udbud, sørger Anlægsafdelingen for at minimum 1 medarbejder hos leverandøren grundig oplæres i at anvende systemet.

I Aarhus Kommune følger der en række krav til byggeprojekter med en byggesum over 5 mio. kr. Kravene omhandler digitale leverancer samt hvordan, og i hvilken digital kontekst, samarbejdet foregår. Det er ud fra de to branchebegreber, Informations- og Kommunikationsteknologi samt Bygnings Informations Modellering, at kravene håndteres.