I pjecen beskrives det hvilke krav der stilles til produkter samt anbefalinger om materialer der kan indgå i Aarhus Kommunes byggerier.

Aarhus Kommune arbejder sammen med Miljøstyrelsen på at finde nye og innovative veje til at forbedre miljøet gennem miljørigtige indkøb.