Der er angivet ”forventet opstart af udbudsproces” på de enkelte udbud, som dermed kan give en indikation af, hvornår Aarhus kommune internt opstarter arbejde vedr. det pågældende udbud.

Ved store projekter kan processen strække sig over en årrække, hvorfor der også fremgår datoer tilbage i tiden.
De forventede datoer er angivet med udgangspunkt i viden, som var tilgængelig pr. 1. november 2022.

Vær opmærksom på, at udbudsplanen kun bliver opdateret i begrænset omfang samt, at alle udbud bliver annonceret på udbud.dk, når de bliver offentliggjort.

Udbudsplan

Gode råd til udbud i Aarhus Kommune