Det er Teknik og Miljø, der afgør om noget er affald, og vi anviser affaldet til rette modtageanlæg.

Aarhus Kommune har lavet visse affaldsordninger for erhvervslivet, f.eks. kan I som virksomhed tilmelde sig genbrugsstationerne eller få indsamlet farligt affald og klinisk risikoaffald. 

Disse ordninger bliver driftet af det kommunale selskab Kredsløb (Tidligere AffaldVarme Aarhus).

Det betyder, at I skal kontakte Kredsløb, hvis I har spørgsmål til en ordning, ønsker at tilmelde jer eller oplever driftsforstyrrelser.

 Læs mere om hvordan I håndterer erhvervsaffald i Aarhus Kommune