Eksempler på affald til deponi er:

  • keramik og sanitet (håndvaske, toiletter og lignende)
  • asbestholdigt affald (eternittagplader, fliseklæb og lignende)
  • byggeaffald forurenet med PCB eller tungmetaller (ikke farligt affald)
  • ikke genanvendeligt pvc-plast (gulvbelægninger, kloakrør, trapezplader og lignende)
  • ikke genanvendeligt glasuld, glaseret tegl, glasfiber og lignende

I må ikke sammenblande affald til deponi med genanvendeligt eller forbrændingsegnet affald. Selv små mængder affald til deponi kan ødelægge et helt læs genanvendelige materialer, ligesom affald til deponi kan give driftsproblemer på affaldsenergianlægget.

Aarhus Kommune anviser affaldet til deponi.

Mindre mængder affald til deponi kan I aflevere på genbrugsstationerne, hvis I er tilmeldt ordningen.

Find nærmeste genbrugsstation

En anden mulighed er at aflevere mindre mængder til deponi til:

Aarhus Affalds- og Genanvendelsesanlæg A/S
Ølstedvej 20 B
8200 Aarhus N

Anlægget ligger i Kredsløb Energipark Lisbjerg.

Se kort og åbningstider her

 

Større mængder affald til deponi anviser Aarhus Kommune til:

Glatved Losseplads
Nymandsvej 11
8444 Balle

Inden aflevering skal I deklarere affaldet. Det skal ske online på Reno Djurs' hjemmeside.

Besøg Reno Djurs' hjemmeside her 

Hvis I jævnligt har ensartet affald til deponi, kan kontakte Reno Djurs for at få en løbende deklaration.