Når du river ned eller bygger om, er det dit ansvar som bygherre, at byggeaffaldet bliver anmeldt til Aarhus Kommune og bliver håndteret korrekt, uanset om det er rådgivere, entreprenører eller håndværkere, der styrer og udfører arbejdet.

På baggrund af anmeldelsen anviser Aarhus Kommune de forskellige affaldstyper til godkendte modtageanlæg. Det sikrer, at byggeaffaldet blive håndteret korrekt.

Hvornår skal byggeaffald anmeldes?
  • Når der er mere end 1 ton affald.
  • Når det omfatter udskiftning af termoruder.

Forud for anmeldelsen skal bygherren undersøge om der er risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggeaffaldet. Læs mere her.

Du skal anmelde byggeaffald senest 14 dage før opstart af arbejdet.

Arbejdet må først starte, når du har modtaget anvisningerne fra Aarhus Kommune eller tidligst 14 dage efter at vi har modtaget alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne anvise affaldet. Du skal også have modtaget relevante bygge- eller nedrivningstilladelser fra byggemyndigheden i Aarhus Kommune, før du kan gå igang.

Anmeld dit byggeaffald her.

Du kan give en rådgiver eller entreprenør fuldmagt til at udføre anmeldelsen for dig, men det er stadig dit ansvar som bygherre, at anmeldelsen bliver foretaget.