Elektronikaffald er elektrisk og elektronisk udstyr, som virker ved strøm eller elektromagnetiske bølger. Elektronikaffald er inddelt i seks kategorier. Nedenfor kan I se eksempler på udstyr, der hører til i de forskellige kategorier.

Udstyr med temperaturudveksling
Køleskabe, frysere, udstyr til automatiseret levering af kolde produkter, klimaanlæg, udstyr til affugtning, varmepumper, radiatorer indeholdende olie og andet udstyr til temperaturudveksling, der anvender andre væsker end vand til temperaturudveksling.

Udstyr med skærm eller monitor over 100 cm2
Skærme, tv-apparater, LCD-fotorammer, monitorer, bærbare computere, notebooks, tablets, e-bøger/e-bogslæsere.

Lyskilder
Almindelige lysstofrør, kompaktlysstofrør, lysstofrør, udladningspærer -herunder tryknatriumpærer og halogenpærer, lavtryksnatriumpærer, LED.

Stort udstyr > 50 cm
Større printere, kopieringsudstyr, elektriske og elektroniske værktøjer, apparater til syning og vævning, større computer mainframes møntautomater, medicinsk udstyr, overvågnings-og reguleringsinstrumenter, apparater til automatiseret levering af produkter og penge, automatiske dispensere, udstyr der er beregnet til at frembringe strøm

Småt udstyr < 50 cm:
Mindre printere og kopieringsudstyr, mindre elektrisk og elektronisk værktøj, mindre apparater til syning, lysarmaturer, ventilationsudstyr, hi-fi-udstyr, røgdetektorer, varmeregulatorer, termostater, mindre medicinsk udstyr, mindre overvågnings-og reguleringsinstrumenter, mindre apparater til automatiseret levering af produkter, mindre udstyr med indbyggede fotovoltaiske paneler, mindre udstyr der er beregnet til at frembringe strøm

Småt IT-teleudstyr < 50 cm
Mobiltelefoner (smartphones, tablets etc.), GPS, lommeregnere, routere, pc'er, printere, telefoner.

Solcellepaneler
Fotovoltaiske (solcelle) paneler fra et system, der er designet, monteret og installeret af fagfolk til permanent brug på et bestemt sted for at producere varme og electricitet fra sollys til offentlige, kommercielle, industrielle og boligejendomme.

Mindre udstyr med indbyggede solcellepaneler skal I dog aflevere som småt udstyr.

Der er indført producentansvar på elektriske og elektroniske produkter i EU. Det betyder, at producenter og importører skal tage ansvar for produkterne i hele deres livscyklus, også når de bliver til affald. I Danmark er det Dansk Producent Ansvar (DPA), der administrerer producentansvarsordningen.

Reglerne på området er defineret i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Læs mere om Dansk Producent Ansvar (DPA) her

Der er to måder at bortskaffe elektronikaffald på.

Elektronikaffald, der ligner affald fra husholdninger
Hvis I har elektronikaffald, der i art og mængde svarer til elektronikaffald fra husholdninger, kan I aflevere mindre mængder af elektronikaffald på genbrugsstationerne. Husk at I som virksomhed skal være tilmeldt genbrugsstationerne.

I kan læse mere om genbrugsstationerne her

Elektronikaffald, der ikke ligner affald fra husholdninger
Hvis I har elektronikaffald, der enten i art eller mængde ikke svarer til elektronikaffald fra husholdninger, skal I enten:

  • aflevere det til producenten/importøren af det elektroniske udstyr; kontakt udstyrets producent eller importør
  • aflevere det på en modtageplads, som Dansk Producent Ansvar har lavet aftale med (husk at aftale tid, inden I kommer).
    Læs mere her
  • lave aftale med en godkendt transportør/indsamler om at afhente affaldet og køre det til et godkendt modtageanlæg.

I kan finde en godkendt transportør/indsamler eller modtageanlæg her