Hvad er dagrenovation?

Dagrenovation fra erhverv er for eksempel:

  • Affald fra oprydninger og rengøring
  • Uhygiejnisk affald
  • Køkkenaffald, brugte emballager og indpakninger, der ikke kan genanvendes.
  • Øvrigt dagrenovation fra erhverv

Dagrenovation omfatter ikke organisk affald til genanvendelse.

Læs mere i Aarhus Kommunes regulativ for erhvervsaffald

Alle virksomheder i Aarhus Kommune skal være tilsluttet en ordning for dagrenovation. Affaldet skal bortskaffes mindst hver 14. dag i lukkede beholdere. 

Har virksomheden også genanvendeligt affald, skal den også være tilmeldt en ordning for genanvendeligt affald.

Læs mere om genanvendeligt affald her

I skal lave en aftale med en privat transportør eller indsamler om at hente virksomhedens dagrenovation og køre det til affaldsenergianlægget på Kredsløb Energipark Lisbjerg. Afregning for affaldets håndtering og bortskaffelse sker mellem jer, en transportør og Kredsløb Energipark Lisbjerg.

Find registrerede transportører og indsamlere her

Små virksomheder i midtbyen kan, i visse tilfælde, blive tilmeldt de offentlige nedgravede affaldsbeholdere og aflevere dagrenovation i dem.

Det er Kredsløb (Tidligere AffaldVarme Aarhus), der drifter og administrerer ordningen.

Kontakt Kredsløb hvis I vil høre, om virksomheden kan blive tilmeldt de nedgravede affaldsbeholdere til dagrenovation.

Kontakt Kredsløb her

I skal kunne dokumentere, at virksomheden har en aftale med en registreret transportør eller indsamler eller at I som en lille virksomhed i midtbyen er tilmeldt brugen af de offentlige nedgravede affaldsbeholdere.

Aarhus Kommune fører tilsyn og kan forlange at se dokumentationen.