I kan kontakte konsulenterne og få en generel dialog om affald. Vi vil også gerne besøge jer i virksomheden.

Vi vejleder blandt andet om:

Byggeaffald

  • Forhåndsdialog inden nedrivnings- eller renoveringsarbejde
  • Anmeldelse af byggeaffald
  • Håndtering af PCB og andre miljøfremmede stoffer
  • Anvisning af affald
  • Genanvendelse af slagger

Andet erhvervsaffald

  • Konkrete bortskaffelsesmuligheder for affaldstyper
  • Hjælp til klassificering af affald
  • Vejledning om sortering af affald
  • Vejledning om håndtering af udvalgte affaldstyper
  • Gennemgang af virksomhedens affaldshåndtering