Det er bygherrens ansvar, at de nødvendige anmeldelser bliver foretaget, uanset om det er rådgivere, entreprenører eller håndværkere, der styrer og udfører arbejdet.

Anmeldelsen skal sikre, at byggeaffaldet blive bortskaffet korrekt, og at Aarhus Kommune anviser de forskellige affaldstyper til godkendte modtageanlæg.

Hvornår skal byggeaffald anmeldes?

  • Når der er mere end 1 ton affald.
  • Når bygningen, eller den del af bygningen, der nedrives eller renoveres, er større end 10 m2.
  • Når det omfatter udskiftning af termoruder.

Hvis bygningen er bygget eller renoveret i perioden mellem 1950 og 1977, skal I supplere anmeldelsen med en screening og evt. en kortlægning for PCB.

Læs mere her

Anmeldelsen af byggeaffald skal ske 14 dage før opstart af arbejdet.

Du skal anmelde dit byggeaffald her

Du kan give en rådgiver eller entreprenør fuldmagt til at udføre anmeldelsen for dig, men det er stadig dit ansvar som bygherre, at anmeldelsen bliver foretaget.