Screening, kortlægning og anmeldelse

Når du skal i gang med en nedrivning eller en renoveringsopgave skal du undersøge, om arbejdet berører et byggeri fra perioden 1950-1977. Er det tilfældet, skal der foretages en screening af, om bygningen kan indeholde PCB.

Viser screeningen, at fuger, termovinduer eller andre bygningsdele er eller kan være fra perioden ca. 1950-1977, skal der foretages en kortlægning for PCB. Kortlægningen skal foretages af et akkrediteret laboratorium.

Læs mere om screening og kortlægning af bygninger her

Du skal sende dokumentation for screening samt evt. kortlægning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø i forbindelse med anmeldelse af byggeaffald.

Anmeld byggeaffald og indsend din dokumentation her

Du kan give en rådgiver eller entreprenør fuldmagt til at udføre anmeldelsen for dig, men det er stadig dit ansvar som bygherre at anmeldelsen bliver foretaget.

Bortskaffelse

Håndtering og bortskaffelse af PCB-holdigt affald afhænger af indholdet af PCB i affaldet.

Forurenet affald med mindre end 50 mg PCB/kg
Murværk og andet ikke-forbrændingsegnet affald med indhold på mellem 0,1 mg PCB/kg og 50 mg PCB/kg anviser Aarhus Kommune, Teknik og Miljø til deponering.

Forbrændingsegnet affald med indhold på 0,1 mg PCB/kg - 50 mg PCB/kg anviser Aarhus Kommune, Teknik og Milijø, til forbrænding på affaldsenergianlægget i Lisbjerg.

Farligt affald med mere end 50 mg PCB/kg
Fugemateriale, rammer fra termovinduer, murværk eller andet affald med mere end 50 mg PCB/kg er farligt affald.

Aarhus Kommune anviser farligt affald til AffaldsCenter Farligt affald i Lisbjerg eller til anden godkendt modtager- eller behandlingsanlæg.