En anmeldelse skal omfatte:

  • Affaldstype (EAK-kode)
  • Affaldets mængde
  • Emballering
  • Sammensætning
  • Egenskaber

I skal udfylde skemaet nedenfor og indsende anmeldelsen til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune på byggeaffald@aarhus.dk.

Her kan I anmelde farligt affald