Ønsker I at blive fritaget for en af de kommunale ordninger for farligt affald, herunder indsamling af klinisk risikoaffald eller tømning af olie- og benzinudskillere, skal I kunne dokumentere

  • at affaldet bliver afleveretil behandling på et godkendt anlæg, der kan behandle affaldet miljømæssigt forsvarligt

og/eller

  • at det bliver afhentet af en registreret affaldstranportør/indsamler 

Fritagelsen er gældende så længe affaldsproducentens aftale med behandlingsanlægget/affaldstransportøren/-indsamleren er gældende. Herefter kan virksomheden søge om en ny fritagelse.

Drejer ansøgningen om fritagelse for benyttelsespligten sig om ordning for klinisk risikoaffald eller ordning for olie- og benzinudskiller skal I skrive til byggeaffald@aarhus.dk og vedlægge kopi af aftale med den transportør/indsamler, I ønsker at benytte.

Drejer ansøgningen om fritagelse for benyttelsespligten sig om andet ikke-genanvendeligt farligt affald, skal I udfylde ansøgningen nedenfor og sende den til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø på byggeaffald@aarhus.dk.

Husk at vedhæfte de relevante dokumenter, som er angivet i skemaet.

Ansøg om fritagelse for benyttelsespligt af farligt affald her