Grænseværdierne har betydning for, hvordan I skal renovere eller nedrive bygningerne, hvordan I skal håndtere affaldet og de har betydning for, hvilket modtageanlæg, der kan modtage affaldet.

Grænseværdierne er enslydende i Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov og Viborg Kommuner samt i de sjællandske kommuner.