Aarhus Kommune har justeret på grænseværdierne for bygge- og anlægsaffald pr. 1. oktober 2020, men kontrakter/tilbud som er indgået inden, kan, hvis det har indflydelse på bortskaffelsen af affaldet, køre efter de gamle grænseværdier.

Med de nye grænseværdier er det præciseret, at cyanid og kloraffiner skal medtages i henhold til summeringsreglerne for HP 14 ”Økotoksisk”, og der er tilføjet grænseværdier for arsen. Justeringen er et led i Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Aarhus Kommuners arbejde med at ensrette grænseværdierne for farlige stoffer i Østjylland.