Nye grænseværdier på vej

Aarhus Kommune har justeret på grænseværdierne for bygge- og anlægsaffald. De nye grænseværdier træder i kraft 1. oktober 2020, men kontrakter/tilbud som er indgået inden, kan, hvis det har indflydelse på bortskaffelsen af affaldet, køre efter de gamle grænseværdier.

Med de nye grænseværdier præciserer Aarhus Kommune, at cyanid og kloraffiner skal medtages i henhold til summeringsreglerne for HP 14 ”Økotoksisk”, og der er tilføjet grænseværdier for arsen. Justeringen sker på baggrund af nye grænseværdier fra Københavns Kommune.

Se de nye grænseværdier for farlige stoffer - gældende fra 01.10.2020 - her