Regulativet gælder for erhvervsvirksomheder, herunder offentlige og private institutioner i Aarhus Kommune.

Læs regulativet for erhvervsaffald her

Genanvendeligt affald

Genanvendeligt erhvervsaffald er liberaliseret, og Aarhus Kommune har derfor ingen affaldsordninger for genanvendeligt affald udover genbrugsstationerne, hvor tilmeldte virksomheder er velkomne.

Det betyder, at virksomheder selv skal finde en registreret transportør/indsamler eller et modtageanlæg, der kan håndtere det genanvendelige affald, eller også skal du tilmelde din virksomhed ordningen for genbrugsstationerne.

Du kan finde en registreret transportør/indsamler her

Du kan læse mere om genbrugsstationerne her