REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I AARHUS KOMMUNE

Læs regulativet her

Regulativet gælder for erhvervsvirksomheder, herunder offentlige og private institutioner i Aarhus Kommune.

Genanvendeligt affald

Genanvendeligt erhvervsaffald er liberaliseret, og Aarhus Kommune har derfor ingen affaldsordninger for genanvendeligt affald udover genbrugsstationerne, hvor tilmeldte virksomheder er velkomne.

Det betyder, at I selv skal finde en registreret transportør/indsamler eller et modtageanlæg, der kan håndtere det genanvendelige affald eller I skal tilmelde jer ordningen for genbrugsstationerne.

I kan finde en registreret transportør/indsamler her

I kan læse mere om genbrugsstationerne her