REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I AARHUS KOMMUNE

Regulativet gælder for erhvervsvirksomheder, herunder offentlige og private institutioner i Aarhus Kommune.

Læs regulativet for erhvervsaffald her

Mobile sugeanlæg er pt. ikke beskrevet i regulativet. Det er aftalt på Teknisk Udvalgsmøde den 25. november 2020, at indstillingens indhold vedrørende mobile sugeanlæg skal undersøges nærmere. Det skal bl.a. ske gennem dialog og samarbejde med Kredsløb (Tidligere AffaldVarme Aarhus), borgere og virksomheder.

Genanvendeligt affald

Genanvendeligt erhvervsaffald er liberaliseret, og Aarhus Kommune har derfor ingen affaldsordninger for genanvendeligt affald udover genbrugsstationerne, hvor tilmeldte virksomheder er velkomne.

Det betyder, at I selv skal finde en registreret transportør/indsamler eller et modtageanlæg, der kan håndtere det genanvendelige affald eller I skal tilmelde jer ordningen for genbrugsstationerne.

I kan finde en registreret transportør/indsamler her

I kan læse mere om genbrugsstationerne her