Transportører eller indsamlere skal være registreret i Affaldsregistret.

Find Affaldsregistret her

Transportører og indsamlere skal kunne dokumentere de transporterede mængder affald og indberette indsamlede mængder i Affaldsdatasystemet.

Find Affaldsdatasystemer her