Vejjord er en database, hvor man kan registrere en række oplysninger i forbindelse med ledningsprojekter, for eksempel vejens opbygning, forureningsindhold, indhold af tegl, brokker eller andet affald. Vejjord bruges af en række ledningsejere i Aarhus Kommune samt rådgivere for ledningsejerne.

Oplysningerne stammer primært fra kommunale ledningsarbejder. Før et ledningsarbejde startes op, bliver der ofte gennemført forureningsundersøgelser. Resultaterne fra undersøgelserne registreres i Vejjord

Vejjord kan anvendes af alle ledningsejere og miljøtekniske rådgivere, der arbejder med ledningsprojekter i Aarhus Kommune.

Vejjord består af to forskellige dele:

  • En database til indberetning og redigering af data. Det foregår via onlineportalen Podio, og kræver, at man er oprettet i systemet.
  • Et kort, hvor data fra databasen er visualiseret. Kortet er indbygget i Aarhus Kommunes BorgerGIS og er frit tilgængeligt for alle.

Hvis du har behov for at få adgang til Podio for at indberette eller redigere i oplysninger fra ledningsarbejder i Vejjord, skal du kontakte Natur og Miljø på jord@mtm.aarhus.dk.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du bruger Vejjord, enten til at indberette eller søge i oplysninger, kan du læse brugervejledningen.

Læs brugervejledningen her

Inden jorden fra offentlige vejarealer kan bortskaffes, skal jordflytningen anmeldes til Natur og Miljø.

Læs mere om reglerne for anmeldelse af jordflytning