Der bygges rigtig meget i Aarhus Kommune, og der flyttes og deponeres derfor meget overskudsjord. Kommunen har nu brug for nye arealer, hvor projekter med anvendelse af overskudsjord kan bibringe de enkelte områder nye funktioner. Samtidig vil vi gerne sætte fokus på en øget genanvendelse dels på opgravningsstedet, dels i nærmiljøet for at spare ressourcer og økonomi samtidig med, at vi får gevinster for miljøet.

Nye muligheder for genanvendelse

Overskudsjord - både ren jord, let forurenet jord og visse typer forurenet jord - skal betragtes som en ressource. Der skal være fokus på, at nye genanvendelsesprojekter kan have flere funktioner.

For eksempel kan en støjvold have en mountainbikebane på bagsiden, et bakket landskab skal kunne udnyttes til sport, kultur og fritidsformål, skovrejsning kan evt. plantes på et kuperet terræn, bebyggelser i lavtliggende områder kan placeres på hævet terræn for at undgå problemer ved de øgede nedbørsmængder (klimatilpasning), visse lavtliggende landbrugsområder kan få indbygget ren jord for at øge markudbyttet.

Mulighederne er mange, og derfor vil det være positivt, hvis jordaktørerne kan være med til at se nye muligheder og udføre dem i praksis i de enkelte projekter.

Spar råstoffer og spar penge

At udnytte overskudsjord giver en gevinst i forhold til at spare på vores primære råstoffer i form af diverse grusgravsmaterialer, men også økonomisk vil der være penge at spare for de enkelte projekter, hvis jordhåndtering tænkes ind i projekterne og nye lokalplaner på et tidligt tidspunkt.

Jo mere lokalt overskudsjorden kan bruges desto bedre, for så får samfundet samtidig en ekstra miljøeffekt ved at spare på kørte kilometer og CO2-udledning.
Værktøjer til jordhåndtering

Besøg jordhåndtering.dk