Skal du fjerne overskudsjord fra en kortlagt ejendom, skal jordflytningen anmeldes og godkendes af kommunen, før du kan flytte jorden. Der skal udarbejdes særskilte anmeldelser for fyld og intakte aflejringer stammende fra kortlagte ejendomme.

Læs mere om anmeldelse af jordflytning.
Flytning af jord fra kortlagte ejendomme er omfattet af analysepligt.