Dokumentation for indhold af forurenende stoffer leveres i form af analyse foretaget med GC-analyse eller anden analyse, der er godkendt af Aarhus Kommune. Stammer jorden fra en forurenet eller kortlagt grund eller offentlig vej kræves analyse for de kritiske forureningsparametre. Aarhus Kommune kan eventuelt fastsætte andre analyseparametre og analysemetoder.