Stof

Ren jord

Let forurenet jord

Bemærkning

Arsen 20 40  
Bly 40 400  
Cadmium 0,5 5  
Kobber 500 1000  
Krom, total 500 1000  
Krom (VI) 20 20  
Kviksølv 1 3  
Molybdæn 5 25  
Nikkel 30 30  
Zink 500 1000  
PAH, total 4* 40*  
Benz(a)pyren 0,3 3  
Naphthalen 1 5  
Kulbrinter, flygtige (C6 - C10) 25 50 Reflab 1**
Kulbrinter, lette (C10 - C15) 40 80 Reflab 1**
Kulbrinter, lette (C15 - C20) 55 110 Reflab 1**
Kulbrinter, tunge (C20 - C35) 100 300 Reflab 1**
Total Kulbrinter (C6 - C35) 100 500 Reflab 1**
Kulbrinter, flygtige (C6 - C10) 25 50 Reflab 1**
Kulbrinter, lette (C10 - C15) 40 80 Reflab 1**
Kulbrinter, lette (C15 - C20) 55 110 Reflab 1**
Kulbrinter, tunge (C20 - C40) 150 450 Reflab 1**
Total Kulbrinter (C6 - C40) 150 - Reflab 1**
BTEX, total 10 25  
Benzen 1,5 5  
MTBE 1 1  
Cyanid, total 500 500***  
Cyanid, syreflygtig 10 10***  
Trikloretylen 5 10  
Tetrakloretylen 5 10  
Tetrakloretylen 5 10  

 

* PAH, total bestemmes som summen af enkeltkomponenterne:
Flouranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren.

**Reflab 1 anbefales anvendt som analysemetode for kulbrinter i stedet for Reflab 4, gældende pr. 1. juli 2010.

***Grænsen for cyanid blev ændret pr. 15. december 2010.