Der føres løbende kontrol med modtaget jord. Kontrollen består af stikprøver, som udføres dels ved syns- og lugtvurderinger samt ved udtagning af jordprøver fra udvalgte læs.

Konstateres der et højere forureningsindhold i den modtagne jord end tilladt i miljøgodkendelsen for jordtippen, vil jorden efterfølgende blive afvist.

Bortskaffelse af afvist jord sker for leverandørens regning.

Jord med indhold af brokker, tegl, asfalt, slagge eller andet affald vil blive afvist.