Aflevering af mere end fem læs pr. dag, skal aftales med pladsmanden dagen før, transporten finder sted på telefon: 20 60 52 40 eller via e-mail vagtmulti@portofaarhus.dk.