Aarhus Oliehavn - jordtip (kr. pr. aksel, ekskl. moms) 

 Varenavn

 Pris     
 pr. 1. januar   2018

 Pris   
 pr. 1. januar   2019

 Let forurenet jord

       336

       339

 Ren jord

         -

         -

 Jordtippen på Aarhus Oliehavn modtager kun let forurenet jord.