Pladsmanden anviser et areal, hvor tipning af jorden kan ske.

Modtagelse af jord i sættevogn med hænger eller kærre kan kun ske efter forudgående aftale med pladsmanden.

Al færdsel på tippen sker på eget ansvar.

Assistance ved fastkørsel ydes vederlagsfrit, men sker på eget ansvar. Fører skal selv anhugge.

I perioder med store nedbørsmængder kan det være problematisk at færdes og håndtere den våde jord på jordtippen. Der vil forekomme perioder, hvor der maksimalt kan køres med 4-akslede lastbiler.

Der kan forekomme perioder, hvor der ikke kan modtages våd jord. I ekstreme tilfælde kan modtagelse af store mængder våd jord medføre, at jordtippen må lukke.

Skiltning samt anvisninger fra pladsmanden eller tilsynet skal følges, ligesom gældende sikkerhedsregler skal overholdes.