Jord, der indeholder stoffer med forureningsniveauer højere end let forurenet jord, skal som udgangspunkt renses.

Læs mere om jordforurening og grænseværdier

Du skal kontakte jordrenseanlægget direkte og indgå konkret aftale om aflevering og pris.

Jorden skal ved modtagelsen være deklareret med oplysninger om oprindelse (historik) og forventet forurening. Jorden er ofte analyseret inden aflevering til jordrensning, men ved helt oplagte kilder, som for eksempel en akut olieforurening, kan jorden afleveres direkte til jordrensning. Herefter står jordrensefirmaet for analyser og kartering af jorden.

Når du afleverer jord fra Aarhus Kommune til jordrensning, skal jordflytningen anmeldes og godkendes af kommunen, før transporten påbegyndes.

Læs mere om anmeldelse af jordflytning