Hos Kredsløb Energipark Lisbjerg har du mulighed for at aflevere følgende kategorier af bygge- og anlægsaffald:

  • Ren og let forurenet jord med brokker til sortering*.
  • Brændbart affald.
  • Byggeaffald.
  • Farligt affald.
  • Haveaffald fra private.

*Kredsløb Energipark Lisbjerg har tilladelse til at modtage 12.000 tons jord med brokker fra erhvervsprojekter pr. år. Jord med brokker fra private og offentlige projekter er ikke underlagt denne begrænsning. Det kan derfor komme på tale, at der vil blive lukket for modtagelse af jord med brokker fra erhvervsprojekter, når ovennævnte grænse er nået.

Før aflevering af jord til sortering skal du kontakte Kredsløb Energipark Lisbjerg og træffe aftale om pris og afleveringstidspunkt.


Hvis du transporterer jord fra en kortlagt grund, offentlig vej eller et områdeklassificeret område, skal du anmelde jordtransporten i FlytJord.dk før bortkørsel.

Læs om anmeldelse af jordflytning 

Du har ligeledes mulighed for at købe byggematerialer, kompost og slagge til dine byggeanlægsopgaver.