På Reno Djurs har du mulighed for at aflevere følgende kategorier affald til deponering:

  • Blandet affald.
  • Mineralsk affald.
  • Inert affald.
  • Farligt affald.
  • Forurenet jord.

Før aflevering af ovennævnte typer affald skal du anmelde bortskaffelsen, foretage en beskrivelse af affaldet og udfylde en rekvisition. Du kan udfylde rekvisitionen online på Reno Djurs hjemmeside eller udskrive en deklaration.

Deklarationen skal medbringes transporten og afleveres på Reno Djurs.

Vejledende priser og supplerende oplysninger om Reno Djurs finder du på deres hjemmeside. Her kan du også læse nærmere om de enkelte affaldsklasser.

Olieforurenet jord skal så vidt muligt renses på et jordrenseanlæg, mens jord, som for eksempel udelukkende er kraftigt forurenet med tungmetaller, skal deponeres på losseplads.