I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på en kortlagt grund, et områdeklassificeret areal eller et areal med mistanke om jordforurening vil der være krav om analyser og dokumentation af jordens forureningsgrad i forbindelse med jordhåndtering og jordbortskaffelse.

Der gælder nogle bestemte krav til, hvordan prøverne skal udtages. Kravene til jordanalyser (antal og analyseparametre) afhænger af jordens oprindelsessted og den forventede eller formodede forurening, ligesom der gælder særlige regler for jord fra kortlagte grunde og jord fra områdeklassificerede arealer.

Undersøgelser og rapportering

Natur og Miljø anbefaler, at forureningsundersøgelser og prøvetagninger planlægges og den efterfølgende rapportering udføres af et miljøteknisk rådgivningsfirma med dokumenteret erfaring inden for jordforureningsområdet. Hvis undersøgelser, prøvetagninger og rapporteringer udføres på et kvalificeret niveau sikrer det en smidig sagsbehandling.

Særlige retningslinjer for modtagelse i OSD
Der gælder særlige dokumentationskrav for ren jord, der ønskes bortskaffet til jordtippe i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD):

Læs om retningslinjer for modtagelse jord i OSD
Link til jordflytningsbekendtgørelsen