Til dokumentation af 50-cm reglen jf. § 72b i jordforureningsloven, skal der udtages blandeprøver bestående af 5 delstik af den øverste halve meter jord som udgangspunkt i felter på maksimalt 150 m2. Prøvefrekvensen aftales forinden med Natur og Miljø. Jordprøverne skal analyseres for jordpakken4 og eventuelle andre relevante stoffer.

50 procent reglen kan ikke anvendes til at nedklassificere jord der ønskes bortskaffet til en grusgrav.