Læs om prøvetagning og klassifikation af jord herunder.

Jord fra miler

Jordmiler må maksimalt have en højde på 2,5 meter og en bredde på 5 meter. Milerne inddeles i prøvetagningsfelter. Fra hvert felt udtages blandeprøver bestående af 5 nedstik, der er jævnt fordelt i prøvetagningsfeltet. Størrelsen af felterne defineres ud fra eventuelle fastsatte krav om analysefrekvens. De enkelte delstik skal udtages fra forskellige dybder, der til sammen giver den bedste repræsentation af jorden i prøvetagningsfeltet. Jordprøverne skal analyseres for jordpakken og eventuelle andre relevante stoffer.  Der skal foreligge en jordartsbedømmelse af alle jordprøver herunder oplysninger om indhold af affald i form af f.eks. slagger, tegl, plastik m.m.

Afgrænsning af lettere og kraftigt forurenede felter

Lettere forurenede felter er som udgangspunkt afgrænset, mens kraftigt forurenede felter afgrænses ved at udtage dokumentationsprøver fra gravefronterne.

Alternativt kan de kraftigt forurenede felter afgrænses, ved at grave til nærmeste rene eller lettere forurenede punkt i nabofelterne. Se figuren nedenfor.

Figur - Forklassificering af overskudsjord fra miler ved blandeprøver bestående af 5 delstik jævnt fordelt i felter.