Ved en udvidelse eller en ændring af et eksisterende autoværksted, kræves der en anmeldelse som ved en nyetablering.