Det er ikke tilladt at etablere nye renserier i boligejendomme. Forbuddet gælder dog ikke for: 

  • Renserier, som udelukkende har rensemaskiner, der anvender kulbrinter som rensevæske.
  • Renserier, der midlertidigt er lukkede på tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden, under forudsætning af at driften genoptages senest 1 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

 

Hvis du ændrer renseriets ind- og/eller udleveringssted, skal du anmelde det til Plan, Byggeri og Miljø senest 14 dage, inden de nye ind- og udleveringssteder tages i drift.

Ved ind- og udleveringssteder forstås: Virksomheder, der ikke foretager rensning, men modtager mere end 6 tons tøj pr. år med henblik på udlevering, efter rensning.