Som et led i grundvandsbeskyttelsen har kommunen i mange år arbejdet på at reducere forbruget af pesticider. 

I byzone og på vejarealer er der i  stedet brugt alternative metoder som gasbrændere, salt, mikrobølger og Spuma (isolerende, pesticidfrit skum). 

Har du lejet eller forpagtet en del af kommunens jord i landzone, skal du være opmærksom på de nye retningslinjer. 

Vi bruger ikke sprøjtemidler i kommunens drikkevandsområder (OSD = Områder med Særlige Drikkevandsinteresser).

Bekæmpelse af bjørneklo, der er en lovpligtig opgave, gennemfører vi også uden brug af sprøjtemidler inden for drikkevandsområderne.

Vi bekæmper først og fremmest ukrudt med gasbrænder. Her brænder flammerne ukrudtet af.

Mikrobølger kan måske også bruges i kampen mod ukrudtet. Mikrobølgerne varmer ukrudtet og frøene op, så de bliver ødelagt. Hvis planterne er tørre, fremmer vi processen ved at sprøjte vand på dem først. Metoden er endnu på forsøgsstadiet, men vi følger udviklingen.

Grafen viser Aarhus Kommunes forbrug af sprøjtemidler i kg aktivstof for hvert af årene i perioden 2000-2022. Forbruget er faldende og ligger væsentligt under 100 kg aktivstof pr. år.

Kilden til forbruget i 2021 og 2022 er ophørt ved udgangen af 2022.

Aarhus Kommune har tilmeldt 60.366.784 kvadratmeter af vores offentlige arealer til initiativet Giftfri Have

Læs mere på Giftfri Have (aarhus.dk)