Reglerne gælder både for råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald.

Alle virksomheder i Aarhus Kommune er omfattet af reglerne. Dog er virksomheder, der er omfattet af reglerne om godkendelse af listevirksomhed, ikke omfattet, da disse reguleres af konkrete vilkår i deres miljøgodkendelser. Virksomheder, der er omfattet af andre landsdækkende bestemmelser på området, er ligeledes ikke omfattet af forskriften.

Regler for opbevaring