Olie- og benzinudskilleranlægs primære formål er at adskille olier fra spildevand og derigennem forhindre, at der afledes olieholdigt vand til kloaksystemet. Olie- og benzinudskillere etableres ofte ved eksempelvis autoværksteder, vaskepladser og tankpladser. I vejledningen er der angivet eksempler på aktiviteter, hvor etablering af udskilleranlæg kan være nødvendig.