Hvis du vil starte en restaurationsvirksomhed (café, værtshus, spisested, diskotek m.v.), hvor du vil servere stærke drikke (dvs. drikkevarer med en alkoholvolumen på 2,8 % eller derover) for dine gæster, skal du søge om at få en alkoholbevilling.

I restaurationsplanen kan du finde svar på en lang række spørgsmål omkring det at få en alkoholbevilling i Aarhus Kommune.

Selvom denne vejledning kaldes restaurationsplanen, så gælder reglerne også for andre typer virksomheder, som ønsker at sælge eller udskænke alkohol. Det kunne f.eks. være en barbershop, en butik eller en kantine, som ønsker at byde sine gæster på en øl eller et glas vin.

Du må ikke servere stærke drikke i din restaurationsvirksomhed, før du har en alkoholbevilling.

Hvis du blot skal holde et enkeltstående arrangement, gælder reglerne om lejlighedstilladelser.

Hvis du vil ansøge om en alkoholbevilling, skal du gøre det hos Østjyllands Politi. Her kan du finde de blanketter, du skal bruge til ansøgningen. Det kan også være en fornyelse.

 

Har du spørgsmål til ansøgningen, skal du kontakte Østjyllands Politi

Østjyllands Politi
Bevillings- og Tilladelsessektionen
Ridderstræde 1 - 8000 Aarhus C
Tlf.: 8731 1448 eller 114
e-mail: ojyl-bevilling@politi.dk

Telefontid:
Mandag - torsdag kl. 09.00 - 14.00
Fredag                 kl. 09.00 - 12.00

Det er ofte nødvendigt at have en række tilladelser fra kommunen. 

Du kan ansøge om forskellige tilladelser fra Aarhus Kommune på siden www.brugaarhus.dk

Hvis du vil afholde et enkeltstående arrangement kan du læse mere om, hvordan du ansøge mm. her

 

 

Det er Bevillingsnævnet, som beslutter, om du kan få en alkoholbevilling. Alkoholbevillinger gives ud fra reglerne i Restaurationsloven og Restaurationsplanen for Aarhus Kommune.

Inden Bevillingsnævnet behandler en ansøgning, undersøger Østjyllands Politi om de forskellige krav er opfyldt. Arbejdet med bevillinger sker i tæt samarbejde mellem Bevillingsnævnet og politiet. 

Bevillingsnævnet tildeler og fornyer alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid, når virksomheder i kommunen søger om dette i forbindelse med opstart af virksomhed eller ved udløb af eksisterende tilladelser.

Bevillingsnævnet består af en stedfortræder for Politidirektøren, et sagkyndigt medlem og seks medlemmer udpeget af byrådet. Bevillingsnævnet holder møder seks gange om året. Møderne er ikke offentlige.  

Medlemmer af Bevillingsnævnet

Karte G. Dyrholm (A), formand
Randi Smitsdorf, (A)
Asbjørn Steimle Pedersen, (EL)
Theresa Blegvad, (V)
Morten Rugholm, (LA), næstformand
Thor Clasen Jonasen, (AL)
Bente Steffensen, sagkyndigt medlem udpeget af byrådet
Martin Frank Rasmussen, stedfortræder for Politidirektøren

Bevillingsnævnet træffer afgørelser om: 

 • ansøgninger om alkoholbevillinger 
 • ansøgninger om fornyelse af bevillinger
 • ansøgninger om alkoholbevillinger til bestående forretninger
 • ansøgninger om godkendelse af bestyrer
 • ansøgning om udvidet åbningstid for restaurationer uden alkoholbevilling
 • ansøgninger om godkendelse af ændringer i bestyrelsessammensætningen
 • begrænsede bevillinger på standardvilkår til foreninger, kollegier, biografer og teatre og lignende.

Hvis du vil ansøge om en alkoholbevilling, er der nogle krav til dig som ansøger.

En ansøger kaldes en juridisk person. Det betyder, at ansøger enten er en person eller et selskab. 

En person, der søger alkoholbevilling, skal som hovedregel være fyldt 21 år for at søge om alkoholbevilling. Hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal ansøgeren være fyldt 18 år. Ansøgeren må ikke være umyndig eller under værgemål.

Bevillingsnævnet skal ved vurderingen tage hensyn til, om bevillingsansøgeren m.fl. har udvist en sådan adfærd, at der er risiko for, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.

Bevillingsnævnet skal desuden tage hensyn til bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer. Bevillingsnævnet skal fx se på, om ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde.

Du kan enten kontakte Østjyllands Politi eller Aarhus Kommune.

Kontakt Østjyllands Politi, hvis du har spørgsmål til: 

 • Alt i forhold til selve ansøgning, fornyelse, ændringer m.m. 
 • Lejlighedstilladelser

 

Østjyllands Politi
Bevillings- og Tilladelsessektionen
Ridderstræde 1 - 8000 Aarhus C
Tlf.: 8731 1448 eller 114
e-mail: ojyl-bevilling@politi.dk

Telefontid:
Mandag - torsdag kl. 09.00 - 14.00

Fredag kl. 09.00 - 12.00

 

Kontakt Aarhus Kommune, hvis du har spørgsmål til: 

 • Afgørelser fra Bevillingsnævnet 
 • Din alkoholbevilling er blevet væk
 • Bevillingsnævnets afgørelse 
 • Hvis du vil klage over Bevillingsnævnets afgørelse
 • Restaurationsplanen


Bevillingsnævnet
Borgmesterens Afdeling
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus
Telefon: 89 40 22 53

E-mail: byraadsservice@ba.aarhus.dk

Åbningstider 
Mandag, tirsdag og fredag: 8.00-15.00
Onsdag og torsdag: 8.00-16.00