En parklet er en fast konstruktion i træ og/eller metal indrettet til udeservering for restaurationsbranchen.

Parkletter har som udgangspunkt en størrelse på 2 x 5 meter tilpasset en typisk P-bås, men kan i særlige tilfælde etableres i en størrelse på op til 2 x 10 meter.

Parkletter kan både placeres i almindelige afmærkede P-båse, men kan alternativt også placeres på kørebanen på svagt befærdede veje hvor parkering er tilladt. Det kan f.eks. være i blinde gader, i afmærkede parkeringslommer, i forlængelse af vejens øvrige indretning, på et brostensbelagt kørebaneareal, mv.

Tilladelse til størrelsen og placeringen af parkletten beror i alle tilfælde på en konkret vurdering i den konkrete situation.

Parkletter må kun anvendes i sommersæsonen fra 1. april – 30. september.

Resten af året skal parkletten være fjernet fra det offentlige areal og opbevares et andet sted.

Parklet i Borggade

Parklet i Guldsmedgade

Parklet i Jægergårdsgade