1. Selvom hele arealet ikke kan benyttes pga. fradrag af sikkerhedsafstand, betales der afgift for hele arealet inkl. sikkerhedsarealet.

2. Parkletten skal ved brug på ethvert tidspunkt befinde sig på den i tilladelsen angivne placering.