Retningslinjerne for særlig råden over vejarealer er udarbejdet for at sikre, at anvendelsen til disse andre formål er rimelig og hensigtsmæssig. Der lægges blandt andet vægt på at fodgængere - herunder i høj grad handicappede - har gode passagemuligheder.

Du finder retningslinjerne her