Mobilitet, Anlæg og Drift er tilmeldt 'Ansøgning om anbringelse af container mv. på veje' på www.virk.dk/borger.dk. Det er en online helhedsløsning, hvor du som privatperson og virksomhed kan søge tilladelse til råden over vej til materiel:

Inden du ansøger, skal du være særligt opmærksom på, at:

  • Tilladelse gives efter en vurdering af forholdene på stedet og forudsætter, at mulighederne på privat grund er udtømt.
  • Der altid skal vedlægges en planskitse i din ansøgning, der viser placering og mål af det ansøgte materiel.
  • Ansøgningen skal indsendes senest 10 hverdage før arbejdet ønskes påbegyndt. I perioder kan sagsbehandlingstiden dog være længere.