Der findes to typer af stadepladser i Aarhus Kommune: Stationære og sæsonrelaterede.

Stationære stadepladser er f.eks. byens faste pølsevogne, som grundet deres bygning er placeret det samme sted hele året.

Sæsonrelaterede stadepladser er f.eks. juleboder og juletræsboder, som i perioden 24. nov. – 24. dec. kan få tilladelse til at opstille en stadeplads et bestemt sted.

De stadepladser, der i dag findes i forbindelse med torvemarked på Ingerslev Boulevard og på Skt. Clemens Torv, er midlertidige stadepladser.

Er du interesseret i en stadeplads på disse to markeder skal du kontakte de lokale administratorer:

  • Ingerslev Boulevard: Aarhus Torvehandlerforening v/Steffen Danielsen, tlf. 40 46 65 45.
  • Clemens Torv: Mobilitet, Anlæg og Drift, mad@mtm.aarhus.dk, 89 40 44 00.