Der findes to typer stadepladser i Aarhus Kommune: midlertidige og stationære. På denne side finder du retningslinjer og en formular til at ansøge om en stationær stadeplads til fx en pølsevogn eller en salgsbod.

De midlertidige stadepladser findes i dag på Ingerslevs Boulevard og Skt. Clemens Torv. Er du interesseret i en plads, skal du kontakte de lokale administratorer:

  • Ingerslev Boulevard: Aarhus Torvehandlerforening v/Steffen Danielsen, 40 46 65 45.
  • Skt. Clemens Torv: Mobilitet, Anlæg og Drift, mad@mtm.aarhus.dk, 89 40 44 00.

1.1 Medmindre andet er udtrykkeligt nævnt i tilladelsen, er tilladelsen fortløbende, indtil den opsiges af én af parterne, eller der sker ændringer i de eksisterende forhold. Det samme er gældende for evt. fakturering af tilladelsen. Kreditering af faktura kan kun ske i helt ekstraordinære tilfælde, f.eks. dødsfald.

Der er en række ting, du skal være opmærksom på, inden du søger om tilladelse til en stadeplads i byrummet.

Inden du ansøge, anbefaler vi altid, at du følger denne vejledning

Første skridt til en stationær stadeplads er at ansøge om at benytte det areal, hvor du ønsker, at stadepladsen skal stå. Det er denne ansøgning, du finder information om her på siden.

Når du har ansøgt og fået godkendelse til at benytte arealet, skal du i de fleste tilfælde indhente en byggetilladelse.

Søg om byggetilladelse her

I mange tilfælde skal du desuden søge tilladelse hos Østjyllands Brandvæsen

Gå til www.ostbv.dk

Du skal betale for salg fra en stadeplads, med mindre salget kun sker lejlighedsvis eller ved særlige arrangementer. Prisen afhænger af, om stadepladsen er placeret i zone I eller zone II.

Zone I er inden for den gule markering på kortet, mens zone II er udenfor markeringen.

Zone I
A: Åboulevarden (Immervad - Harald Skovbys Gade) 
Årligt 2488,59 kr./kvm

B: Åboulevarden (Grønnegade – Immervad samt Harald Skovbys Gade - Mindebrogade) Søndergade, Ryesgade, Skt. Clemens Torv, Skt. Clemens Stræde og Maren Smeds Gyde, Store Torv, Lille Torv, Immervad, Klostertorvet og Pustervig
Årligt 1365,88 kr./kvm

C: Banegårdspladsen og Frederiksgade (den del, der er gågade), Vestergade (den del, der er gågade), Guldsmedgade (den del, der er gågade) og Telefontorvet 
Årligt 1155,39 kr./kvm

D: Øvrig del af zone I
Årligt 888,06 kr./kvm

Pris per dag 6,97 kr./kvm/dag

Zone II
Årligt 262,70 kr./kvm.

Pris per dag 2,33 kr./kvm/dag

Der er en række betingelser, du skal overholde for at kunne få tilladelse til en stadeplads.

  • Ansøgeren hæfter for eventuelle skader på vejarealet som følge af opstilling af stadepladsen.
  • Ansøgeren skal sørge for rengøring af vejarealet, når brugen af stadepladsen er slut.
  • Ansøgeren sørger for, at opstillingen sker i overensstemmelse med gældende regler.
  • Der kan i særlige tilfælde indgås aftale med gadeforeninger og lignende om, at disse administrerer stadepladserne på vilkår godkendt af Teknik og Miljø.
  • For erhvervsvirksomheder på stationære stadepladser gælder, at stadepladsen skal drives personligt af ansøgeren. Hvis indehaveren på grund af særlige omstændigheder ikke kan videreføre forretningen, skal der indhentes tilladelse til overdragelse til en anden person.

Hvis du ikke overholder de betingelser din tilladelse blev givet på, kan tilladelsen bortfalde.

  • Politiet eller Mobilitet, Anlæg og Drift kan forlange stadepladsen inddraget straks, hvis særlige hensyn kræver det.
  • Tilladelsen er permanent. Dog bortfalder staderetten, hvis stadepladsen ikke benyttes i en måned, med mindre det drejer sig om sæsonbetonede stadepladser som f.eks. isboder.