Eftersom opstilling af en stadeplads ofte kræver andre myndigheders accept, har du ansvaret for, at opstilling, drift og nedtagning af stadeplads sker i overensstemmelse med gældende regler.

Byggetilladelse

Såfremt stadepladsen er opstillet i mere end 6 uger, skal der indhentes byggetilladelse i henhold til BR18.

Søg om byggetilladelse her

I mange tilfælde skal du desuden søge tilladelse hos Østjyllands Brandvæsen, f.eks. brug af gas mv.

Gå til www.ostbv.dk