Det er gratis at benytte de første 80 cm målt ud fra egen facade, men uanset størrelsen eller andet skal der altid ansøges om tilladelse til udeservering.

Hvis du benytter mere end de gratis 80 cm målt ud fra facaden, skal der betales en indeksreguleret afgift for at benytte det offentlige areal til din udeservering.

Den samlede afgift afhænger af:

  • I hvilken zone din udeservering ligger (se under fanen "Zoner for udeservering")
  • Hvor stort et areal, du ønsker at benytte til din udeservering
  • Hvor stor en del af året du ønsker udeservering

Der skal ikke betales moms af afgiften.

Du finder yderligere oplysninger omkring afgiftens størrelse her. 

Afgiften er angivet som kr./kvm/md.