Der har været en del bilister, som har overskredet kørsels- og parkeringsrestriktionerne på gågaderne i Aarhus. Derfor har Aarhus Kommune indført en adgangsbegrænsning med steler.

Adgangsbegrænsningen er gennemført for at forbedre det fysiske og visuelle miljø i gågaderne, forbedre forholdene for fodgængere og beboere, og for at begrænse skader på belægninger og gadeinventar.

Adgangsbegrænsningen medfører, at der er opsat sænkbare steler omkring en større del af gågadenettet og andre steder i Aarhus City. På kortet herunder kan du se, hvilke gader, der er omfattet. I tilknytning til ordningen er der etableret særlige lastepladser ved gågadenettet.

Der er forskellig tidsbegrænsning på gågaderne, hvor indkørsel for af- og pålæsning er tilladt. På enkelte centrale steder er der permanent forbud mod kørsel.

På kortet herunder kan du se en oversigt over:

 • Steler
 • Øltankbiler
 • Vægtbegrænsning
 • Lastepladser

Ansøgning om éngangstilladelse til kørsel med køretøj under 7,5 ton. Vi gør opmærksom på, at det kan tage 5-7 arbejdsdage at behandle din ansøgning.

Fx 03.08.2010
Eksempel: Fra klokken 6.00 til 13.00

Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

 • Navn
 • Adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Mobilitet, Anlæg og Drift
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 8940 4400
E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

Det er muligt at få et eller flere stelerkort, hvis man opfylder mindst ét af følgende punkter:

 • Beboere, der har adgang til en parkeringsplads i et område spærret med steler. Maksimalt 2 stelerkort pr. parkeringsplads.
 • Beboere, der er i besiddelse af et gyldigt invalidekort, og som bor i et område spærret med steler, kan få udleveret et personligt kort.
 • Taxa kan få udleveret adgangskort til Store Torv, der kan benyttes i forbindelse med kørsel til lægen eller apoteket.
 • Cafeer og restauranter inden for stelernes område modtager 1 stelerkort pr. butik til madudbringning.
 • Lægepraksis o. lign. kan få udleveret et personligt kort, hvis der kan godtgøres et særligt patientmæssigt behov herfor.
 • Pengetransport o. lign. kan få udleveret et personligt kort, hvis der kan godtgøres et særligt sikkerhedsmæssigt behov herfor.
 • Ved særlige forhold omkring gæsteparkering inden for stelernes område kan der udleveres et kort - og under helt særlige omstændigheder adgang til sms-løsning.

Stelerkortet er gratis, hvis man opfylder ét af de ovenstående krav. Et erstatningskort koster 750 kr. Alle, der ikke lever op til ovenstående krav, kan alene få adgang til området indenfor stelernes åbningstider eller via éngangstilladelser. der ansøges om éngangstilladelser via Aarhus Kommunes hjemmeside.

Udfyld formularen, hvis du ønsker at ansøge om et stelerkort. Vi gør opmærksom på, at det kan tage 5-7 arbejdsdage at behandle din ansøgning.

Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

 • Navn
 • Adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Mobilitet, Anlæg og Drift
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 8940 4400
E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

Ansøgning om éngangstilladelse til kørsel med køretøj over 7,5 ton. Behandlingstiden er 5-7 arbejdsdage.
Fx 03.08.2010
Eksempel: Fra klokken 6.00 til 13.00

Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

 • Navn
 • Adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Mobilitet, Anlæg og Drift
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 8940 4400
E-mail: mad@mtm.aarhus.dk


Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

Hvis du har mistet dit stelerkort, skal du følge denne vejledning. Vi gør opmærksom på, at det kan tage 5-7 arbejdsdage at behandle din ansøgning.

1. Indbetal 750 kroner til konto: reg.nr. 2211, kontonr. 4374 458839

mærket ”Stelerkort, Lars Beck”

2. Udfyld og indsend nedenstående formular

Hvis du vil vide mere om, hvordan dine data behandles, kan du læse mere her.

Information om sænkbare steler

Alternativt kan du angive kortnummeret på andre udleverede stelerkort.

Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

 • Navn
 • Adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Mobilitet, Anlæg og Drift
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 8940 4400
E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

I den centrale del af Aarhus er der restriktioner for varetransport. For lastbiler, med en totalvægt som er større end 7,5 tons, er der standsningsforbud i gågaderne. 1. januar 2024 begynder et nyt pilotforsøg, hvor vægtbegrænsningen for nulemissionskøretøjer hæves til 9 tons. Forsøget kører fire år. 

Der er i de tilstødende gader til gågadenettet indrettet særlige lastepladser. I tidsrummet fra klokken 4-13 er det forbudt at standse eller parkere på disse pladser for alle andre køretøjer end lastbiler. 

Information om vægtbegrænsning for varetransport

På kortet i folderen er det blandt andet angivet, hvilke gader ordningen gælder, og hvor lastepladserne er beliggende.