Fra 1. juli 2020 stiller Miljøzonen nye krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler. Det betyder at ældre dieseldrevne køretøjer ikke har adgang til miljøzonen, med mindre de har monteret partikelfilter. 

Al information i forhold til regler, hvilke køretøjer der er omfattet, partikelfiltre og dispensation er at finde på kommunernes fælles hjemmeside her

På hjemmesiden finder du også kontaktoplysninger og yderligere information om miljøzoner.

Hvor er miljøzonen i Aarhus?

Miljøzonen i Aarhus omfatter byområdet, der afgrænses af Nordre Ringgade, Vestre Ringgade, Søndre Ringgade, Marselis Boulevard og Sydhavnsgade. De nævnte gader er ikke en del af zonen. Miljøzonen skiltes på vejene ved alle adgange til zonen. Der er taget højde for at trafikanter udefra kan komme frem til zonen og dreje fra, hvis de ikke har tilladelse til at køre i zonen.