OBS! Grundet Corona-situationen bliver der midlertidigt dispenseret for miljøzonereglerne, når det drejer sig om fødevareleverancer til dagligvarebutikkerne.

Læs mere her

Lastbiler og busser der skal køre i miljøzonen skal have monteret partikelfilter, hvis de ikke opfylder EURO 4 motornormer. Lastbiler og busser over 3,5 tons skal i miljøzonen have et miljøzonemærke, som udstedes ved ordinære bilsyn. Udenlandske køretøjer er ikke omfattet af mærkningen, men skal opfylde de tekniske krav.

Hvor er miljøzonen?

Miljøzonen i Aarhus omfatter byområdet, der afgrænses af Nordre Ringgade, Vestre Ringgade, Søndre Ringgade, Marselis Boulevard og Sydhavnsgade. De nævnte gader er ikke en del af zonen. Miljøzonen skiltes på vejene ved alle adgange til zonen. Der er taget højde for at trafikanter udefra kan komme frem til zonen og dreje fra, hvis de ikke har tilladelse til at køre i zonen.