Licensen kan benyttes på alle tidsbegrænsede pladser medmindre andet fremgår af skiltningen, samt på alle de kommunale betalingspladser.

Licensen kan anvendes fra kl. 06.00-18.00 på hverdage. Den kan ikke bruges lørdage, søndage og helligdage.

Erhvervslicenser skal bestilles via Aarhus Kommunes selvbetjening. I selvbetjeningen kan du købe, forny, ændre eller opsige licenser. Inden du åbner selvbetjeningen anbefaler vi, at du har følgende parat:

  • Din virksomheds NemID (virksomhedens NemID nøglefil skal være installeret på din computer)
  • Køretøjets registreringsnummer (nummerplade)
  • Kreditkort

OBS: Google Chrome kan give problemer ved login i selvbetjeningsløsningen. Det kan hjælpe at installere denne nøglefil og genstarte browseren.

Ordningen gælder kun for køretøjer, der alene bliver anvendt til erhverv. Det vil sige køretøjer på gule nummerplader, som er indregistreret i virksomhedens navn eller virksomheder med leasing/leje kontrakt til køretøjer på gule plader. (Her skal dog uploades en tro og love erklæring, som findes i vores selvbetjeningssystem.)

Du finder selvbetjeningssystemet her

Der kan ikke købes licens til trailere.

Erhvervslicensen giver fri parkering på kommunale parkeringspladser med tidsbegrænsning samt de kommunale betalingspladser - dog kun på hverdage mellem kl. 06.00 og 18.00. Licensen kan købes på dags- eller halvårsbasis. Fra den 1. januar 2019 koster licenserne 80 kr. per dag eller 2.200 kr. for et halvt år. Beløbene er momsfrie.

Vær opmærksom på, at et køb ikke kan fortrydes, og at det betalte beløb ikke kan refunderes.

Hvis den bil der har erhvervslicens skal på værksted, så er det muligt at få en værkstedslicens. 

Du kan læse mere om værkstedslicenser her: www.aarhus.dk/beboerlicens